Son Sayı

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Doç. Dr. Önder Çangal


Yardımcı Editör(ler)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik - Doç. Dr. Umut Başar


Ankara - Aralık/December  2023
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

İrem OYAR UZUN  
Suriyeli Göçmenlere Türkçe Öğretiminde Öğretici Odaklı Hazırlanmış Çalışmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
A Meta-Synthesis Study for Instructor-Focused Prepared Studies in Teaching Turkish to Syrian Immigrants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427180
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Merve UZUN GÜLKAYA - Hatice Çiğdem YILDIRIM  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Öğrenci Görüşlerinden Hareketle Değerlendirilmesi
Evaluation of Activities Based On Listening Strategies According To Students’ Perceptions in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427215
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Kardelen ŞENDOĞDU - Emrah BOYLU  
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterlikleri
Digital Material Development Self-Efficacy of Teachers Who Teach Turkish Remotely as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10040213
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Kübra ÇELİK - Mediha MANGIR  
Bosna-Hersek’te Yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi”ne İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teachers' Opinions on the "Creation Turkish Project" Conducted in Bosnia-Herzegovina
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427602
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ahmet HATTATİOĞLU - Mahir KALFA  
Yabancı Dil Öğretimi Kitaplarının Konuşma Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması
Comparison Of Foreign Language Teaching Books In Terms Of Speaking Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427629
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gülden FENERCİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları -II-
Research on Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427655
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Serdar ÖZDEMİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkçede Bağımlı ve Bağımsız Kelime Grupları (Tasnif ve Yapı Tipleri)
Dependent and Independent Word Groups in Turkish (Classification and Structural Types)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427661
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |