Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Araçların Kullanımı
(The Use of Digital Tools in Teaching Turkish to Foreigners )

Yazar : Şevval OKUR    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 25-44
Doi : 10.5281/zenodo.12095906
    


Özet

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan hayatında teknolojinin yeri ve önemi artmıştır. Günlük hayatın her anında ve her alanında teknolojiden, teknolojik aletlerden yararlanılmaktadır. Teknolojinin insan hayatına bu kadar girmesiyle birlikte birçok alanda teknolojik araçlar ve uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik araç gereçlerin günlük hayata bu kadar dâhil olmasından eğitim sektörü de etkilenmiş ve bu değişim eğitim sektörüne de yansımıştır. Eğitimin her alanında kullanılmaya başlanan teknolojiyle bütünleşmiş yöntem ve stratejiler, dil öğretim ve öğrenim sürecini de etkilemiş ve birtakım değişikliklere yol açmıştır. Teknolojinin dil öğretim sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bu alana yeni kavramlar girmiştir. Bu kapsamda, öğretim sürecine uzaktan eğitim, bilgisayar destekli öğretim, internet destekli öğretim, interaktif öğrenme gibi yeni kavramlar eklenmiştir. Bu kavramlar dışında öğrenim ve öğretim sürecine yeni dâhil olmaya başlayan Web 2.0 ve Web 3.0 araçları da dil öğretimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılan ya da kullanılabilecek teknolojik araçların neler olduğunun tespit edilmesi planlanmıştır. Bu çalışmanın yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılan veya kullanılabilecek olan uygulamalar hakkında öğreticileri ve öğrencileri bilgilendirmesi amaçlanmıştır. Bundan hareketle tespit edilen siteler, kanallar ve uygulamaların Türkçe öğrenim ve öğretim sürecini çeşitlendirmesi açısından yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca eğitim fakültelerindeki lisans derslerine bu teknolojik araç gereçlerin derste nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğine dair bir ders eklenilmesi hakkında bir öneride bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Yabancılara Türkçe öğretimi, bilişim teknolojileri, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, web araçları.Abstract

With the development of technology, the place and importance of technology in human life have increased. Technology and technological devices are utilized in every moment and every aspect of daily life. As technology has become so integrated into human life, technological tools and applications have started to be used in many fields. The influence of technological tools on daily life has also affected the education sector, leading to changes in the field of education. Methods and strategies integrated with technology, which have started to be used in all areas of education, have also impacted the process of language teaching and learning, leading to some changes. The introduction of technology into the language teaching process has brought new concepts into this field. In this context, new concepts such as distance education, computer-assisted instruction, internet-supported instruction, interactive learning have been added to the teaching process. In addition to these concepts, Web 2.0 and Web 3.0 tools, which are starting to be integrated into the learning and teaching process, have brought a new dimension to language teaching. Based on this information, this study aims to identify which technological tools are or can be used in teaching Turkish to foreigners. The aim of this study is to inform teachers and students about applications that are or can be used in teaching Turkish to foreigners. It is expected that the identified websites, channels, and applications will help diversify the process of learning and teaching Turkish and contribute in educational faculties by suggesting the addition of a course on how these technological tools can be used in class.Keywords

Instruction of turkish as a foreign language, information and communication technologies (ICT), technology integration in language education, web-based tools.