Abstract


Suriyeli Göçmenlere Türkçe Öğretiminde Öğretici Odaklı Hazırlanmış Çalışmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

2011 yılında Suriye’den Türkiye’ye doğru başlayan göç dalgasıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri de dil öğretimi olmuştur. Bu amaçla günümüze kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli projeler hayata geçirmişlerdir. PİKTES projesi bu projeler içerisinde en çok öne çıkanlardan biridir. Bu proje kapsamında çeşitli materyaller hazırlanmış, eğitimler gerçekleştirilmiştir. Atılan bu adımlar bilimsel çalışmalara da yansımaktadır. Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimine yönelik bir çok çalışma hazırlanmış, bu çalışmalarda sahadaki öğreticilerle görüşmeler yapılmış, sahada karşılaşılan sorunlardan bahsedilmiş ve onların önerileri sorulmuştur. Materyal yetersizliği, program eksikliği, karma sınıflar, fiziksel koşullar, iletişim ve uyum sorunları bu sorunlardan bazılarıdır. Ancak öğreticilerle yapılan görüşmelerde öğreticilerin yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi tecrübelerinin çok üzerinde durulmadığı görülmüştür. Oysa bir lisans programı olmadığı için bu alanda çalışan öğreticiler farklı disiplinlerden gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada öğreticilerin meslekî arka planları, yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki yeterliklerinin etkisinin tespiti hedeflenmiştir. Bu nedenle öğreticilerin örneklem olarak tercih edildiği bu çalışmalar incelenerek öğreticilerin süreç içerisindeki rolü saptanmaya çalışılmıştır. Bunun için bu çalışmada meta-sentez yöntemi tercih edilmiş ve çeşitli başlıklar altında ilgili çalışmalar karşılaştırılarak incelenmiştir. Önce çalışmaların betimsel özellikleri belirlenmiş, sonra çalışmalardaki bulgular değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda öğreticilerin ihtiyaçları saptanmıştır ve bu doğrultuda çeşitli öneriler getirilmiştir.Keywords

Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimi, öğretici yeterlikleri, ikinci dil öğretimi.


Kaynakça